മിൽമ ഭരണസമിതി

മലബാർ മേഖലാ സഹകരണ ക്ഷീരോല്പാദക യൂണിയൻ ഭരണസമിതി നിയന്ത്രിക്കുന്നു

ഭരണസമിതി
പേര് പദവി വിവരണം
ശ്രീ.മണി.കെ.എസ് ചെയർമാൻ പാലക്കാട് ജില്ല
ശ്രീ. സനോജ് എസ്. ഡയറക്ടർ പാലക്കാട് ജില്ല
ശ്രീ.ചെന്താമര കെ ഡയറക്ടർ പാലക്കാട് ജില്ല
ശ്രീ.ബാലചന്ദ്രൻ ഡയറക്ടർ പാലക്കാട് ജില്ല
ശ്രീമതി സുധാമണി പാറക്കൽ ഡയറക്ടർ മലപ്പുറം ജില്ല
ശ്രീ ഉസ്മാൻ ഡയറക്ടർ മലപ്പുറം ജില്ല
ശ്രീ ശ്രീനിവാസൻ പി. ഡയറക്ടർ കോഴിക്കോട് ജില്ല
ശ്രീമതി അനിത കെ. കെ. ഡയറക്ടർ കോഴിക്കോട് ജില്ല
ശ്രീ. ഗിരീഷ് കുമാർ ഡയറക്ടർ കോഴിക്കോട് ജില്ല
ശ്രീ.ഗോപി. ടി.കെ. ഡയറക്ടർ വയനാട് ജില്ല
ശ്രീമതി ലൈസമ്മ ആന്റണി ഡയറക്ടർ കണ്ണൂർ ജില്ല
ശ്രീ. ജനാർദ്ദനൻ ഡയറക്ടർ കണ്ണൂർ ജില്ല
ശ്രീ. സുധാകരൻ കെ. ഡയറക്ടർ കാസറഗോഡ് ജില്ല
ശ്രീ. നാരായണൻ ഡയറക്ടർ കാസറഗോഡ് ജില്ല
ശ്രീ. രാംഗോപാൽ ആർ ഡയറക്ടർ ഡെയറി ഡെവലപ്മെൻറ് ഡിപ്പാർട്മെൻറ് പ്രതിനിധി
ശ്രീമതി റോമി ജേക്കബ് ഡയറക്ടർ എൻ.ഡി.ഡി.ബി. പ്രതിനിധി
ഡോക്ടർ മുരളി പി. മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.ആർ.സി.എം.പി.യു. ലിമിറ്റഡ്
ശ്രീ. ആസിഫ് കെ. യൂസഫ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ കെ.സി.എം.എം.എഫ്. പ്രതിനിധി

ആനന്ദ് മാതൃക കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡണ്ട് മാരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് അഞ്ചു വർഷ കാലാവധിയോട് കൂടിഭരണ കാര്യ നിർവഹണ സമിതി രൂപീകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ബോർഡിൽ ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും കർഷകർ ആയിരിക്കും, മലബാർ മിൽമയുടെ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗരേഖ കർഷകർക്ക് ഗുണഫലം ആകുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായ ക്ഷീര സംഘങ്ങൾ, ശീതീകരണ ശാലകൾ വിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർ കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനും സഹകരണ സംഘത്തിൻറെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. മലബാർ മേഖലാ സഹകരണ ക്ഷീരോല്പാദക യൂണിയൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ രൂപീകൃതമായി നടന്നുപോരുന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനവും അതുപോലെ കാർഷിക വികസന സ്ഥാപനവും ആണ്. മിൽമ സഹകരണ സംഘം പരസ്പര സഹായത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് മുന്നേറ്റം നടത്തുക എന്ന ആശയത്തിൽ ഊന്നിയ പ്രവർത്തനം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ് സഹായത്തോടെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്ന മാതൃകയ്ക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ബദലാണ്. കൂടാതെ ലാഭം കർഷകരിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നത് മൂലം അവരുടെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷം ഉയർത്തുകയും, ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏജൻസികൾ ഇല്ലാതെ കർഷകരിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Chairmen
Name From To
ശ്രീ. കെ. കെ പത്മനാഭ കുറുപ്പ് 15.01.1990 14.01.1992
ശ്രീ. പി. ടി ഗോപാല കുറുപ്പ് 18.01.1992 15.04.1993
ശ്രീ. പി. ടി ഗോപാല കുറുപ്പ് 16.04.1993 30.12.1999
ശ്രീ. പി. പി ഗോപിനാഥ പിള്ള 30.12.1999 10.01.2004
ശ്രീ. പി. പി ഗോപിനാഥ പിള്ള 11.01.2004 05.01.2009
ശ്രീ. പി. പി ഗോപിനാഥ പിള്ള 06.01.2009 27.11.2012
ശ്രീ. കെ. എൻ സുരേന്ദ്രൻ നായർ 27.12.2013 26.12.2018
ഡോ. പട്ടേൽ സുയോഗ് സുഭാഷ് റാവു ഐ എഫ് എസ് (അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ) 27.12.2018 26.06.2019
ശ്രീ.യൂസഫ് കോരോത്ത് (കൺവീനർ, അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി) 27.06.2019 09.02.2020
ശ്രീ. കെ. എസ്. മണി 10.02.2020
Managing Directors
Name From To
ശ്രീ. പി. ജി. ടെൻസിങ് ഐ എ എസ് 01.09.1990 24.12.1991
ശ്രീ. പി. കെ അബ്ദുൽ അസീസ് 25.12.1991 30.06.1996
ശ്രീ. എസ്. ദക്ഷിണ മൂർത്തി 01.07.1996 18.10.2004
ശ്രീ. പി. വി ജോർജ് 19.10.2004 31.05.2006
ശ്രീ. ഡി ജയചന്ദ്രൻ 01.06.2006 30.06.2010
ശ്രീ. കെ. ടി തോമസ് 01.07.2010 31.03.2017
ശ്രീ. വി.എൻ കേശവൻ (ഐ/സി) 01.04.2017 31.03.2019
ശ്രീ. കെ. എം വിജയകുമാരൻ 01.04.2019 28.02.2021
ഡോ. മുരളി പി 01.03.2021 31.10.2023
ശ്രീ. കെ സി ജെയിംസ് 01.11.2023