മിൽമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ


ഹോമോജനൈസ്ഡ് ടോൺഡ് പാൽ

ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (FSSAI) മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ അളവിൽ വിറ്റാമിൻ എ, വിറ്റാമിൻ ഡി എന്നിവ ചേർത്ത് കൂടുതൽ പോഷക സമ്പുഷ്ടമാക്കിയതാണ്.

മിൽമ ടോൺഡ് പാൽ

3.0 ശതമാനം കൊഴുപ്പും 8.5 ശതമാനം കൊഴുപ്പില്ലാത്ത ഖര വസ്തുവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വളരെ അനുയോജ്യം. പാൽ കുറച്ചു സമയം ഇളകാതെ വെച്ചാൽ കൊഴുപ്പു മുകളിലേക് അടിഞ്ഞു വരും. 500 മി.ലി. പാക്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

മിൽമ-റിച്ച് പാൽ

4.5 ശതമാനം കൊഴുപ്പും 8.5 ശതമാനം കൊഴുപ്പില്ലാത്ത ഖര വസ്തുവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പായസവും മധുര പലഹാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ അനുയോജ്യം. പാൽ ഏകീകൃതമല്ലാത്തതിനാൽ, കുറച്ചു സമയം പാൽ ഇളക്കാതെ വെച്ചാൽ കൊഴുപ്പ് മുകളിലേക്ക് അടിഞ്ഞു വരും. 500 മി.ലി. പാക്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

മിൽമ ലോങ്ങ് ലൈഫ് പാൽ

പാൽ കേടുവരാതെ ഇരിക്കണോ? മിൽമ ലോങ്ങ് ലൈഫ് പാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോസസ്സിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന ലോങ്ങ് ലൈഫ് പാൽ തണുപ്പിച്ച് സൂക്ഷിക്കാതെ തന്നെ 90 ദിവസം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. പാൽ 135 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ചൂടാക്കി തണുപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ മുഴുവൻ സൂക്ഷ്‌മാണുക്കളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു. യാതൊരു രാസവസ്‌തുക്കളും ചേർക്കുന്നില്ല.

മിൽമ - സ്മാർട്ട് മിൽക്ക്

1.5 ശതമാനം കൊഴുപ്പും 9.0 ശതമാനം കൊഴുപ്പില്ലാത്ത ഖര വസ്തുവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൊഴുപ്പ് കുറവായതിനാൽ പ്രായമായവർക്ക് അനുയോജ്യം. ചായയിലും അതു പോലെ തന്നെ കാപ്പിയിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്രൂട്ട് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ഫലപ്രദമാണ്. പാൽ ഏകീകൃതമായതിനാൽ കൊഴുപ്പ് മുകളിലേക് അടിഞ്ഞു വരുന്നില്ല. 500 മി.ലി. പാക്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

പശുവിൻ പാൽ

കർഷകരിൽനിന്ന് സംഭരിക്കുന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള പശുവിൻപാൽ ലഭ്യമാണ്.

തിളപ്പിച്ച  പാലിൽ നിന്നുള്ള  തൈര്

10% അപൂരിത കൊഴുപ്പടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കറികൾ നിർമ്മിക്കാൻ അനുയോജ്യം. പൂർണ്ണമായും യന്ത്രവൽകൃത പ്രക്രിയകളാൽ ശുചിത്വത്തോടെ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു. പാൽ തൈരാക്കി മാറ്റുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ-തൈര് ആയി ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. 500 മി.ലിയുടെ പാക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

മിൽമയുടെ  സവിശേഷമായ തൈര്

നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ ആസ്വാദകരവും കൊഴുപ്പിനാൽ സമ്പന്നവുമായ മിൽമ തൈര് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കൂ.

മിൽമ കപ്പ് തൈര്

തിളപ്പിച്ച പാലിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കുന്നു .കുട്ടികൾക്ക് അസ്ഥികളും പല്ലുകളും വളരുന്നതിനും സുഗമമായ ദഹനപ്രവർത്തനത്തിനും അനുയോജ്യമാണ് . 200 ഗ്രാം, 400 ഗ്രാം എന്നീ കപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

മിൽമ-സംഭാരം

ആകെ 4.5 ശതമാനം ഖര വസ്തുവും നാച്ചുറൽ ഫ്ലാവറും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ചൂട് സീസണിൽ ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ അനുയോജ്യം. പൂർണ്ണമായ യന്ത്രവൽകൃത പ്രക്രിയകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശുചിത്വ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉല്പാദിപ്പിചെടുക്കുന്നു. 200 മി.ലി. പാക്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

മിൽമ മാംഗോ ലസ്സി

ഇന്ത്യയുടെ തെക്കും വടക്കുമായി മിൽമയുടെ ഈ പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ പാനീയം ഏവരും ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുന്നു.

മിൽമ കട്ടിമോര്

മിൽമയുടെ കട്ടിമോര് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും കുളിർമ്മയേകുന്നു.

മിൽമ നെയ്യ്

മിൽമ നെയ് 99.7 ശതമാനം പാൽ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തീർത്തും ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ വെണ്ണ ഉരുക്കിയാണ് പശുവിൻ നെയ്യ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. പശുവിൽ പ്രകൃതി കരോട്ടിൻറെ സാന്നിധ്യം മൂലം മിൽമ നെയ്യ് പൊന്നും മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും. (നേരേ മറിച്ച്, എരുമപ്പാലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന നെയ്യ് വെളുത്ത നിറത്തിലാണ്). മിൽമ നെയ്യിൽ കൃത്രിമ നിറങ്ങളോ സുഗന്ധങ്ങളോ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വെണ്ണയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം നെയ്യിന്റെ സ്വാഭാവിക സൌരഭ്യവും സുഗന്ധവും നിലനിർത്തപ്പെടുന്നു.

മിൽമ ബിരിയാണി നെയ്യ്

മിൽമ നെയ് 99.7 ശതമാനം പാൽ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തീർത്തും ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ വെണ്ണ ഉരുക്കിയാണ് പശുവിൻ നെയ്യ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. പശുവിൽ പ്രകൃതി കരോട്ടിൻറെ സാന്നിധ്യം മൂലം മിൽമ നെയ്യ് പൊന്നും മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും. (നേരേ മറിച്ച്, എരുമപ്പാലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന നെയ്യ് വെളുത്ത നിറത്തിലാണ്). മിൽമ നെയ്യിൽ കൃത്രിമ നിറങ്ങളോ സുഗന്ധങ്ങളോ ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വെണ്ണയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം നെയ്യിന്റെ സ്വാഭാവിക സൌരഭ്യവും സുഗന്ധവും നിലനിർത്തപ്പെടുന്നു.

മിൽമ ബട്ടർ (നെയ്യ്)

വിറ്റാമിൻ എ ,ഡി ,ഇ ,കെ എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് മിൽമ ബട്ടർ. സജീവ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. 50 ഗ്രാം, 100 ഗ്രാം, 200 ഗ്രാം, 500 ഗ്രാം പായ്ക്കുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

മിൽമ പനീർ

തെക്കൻ ഏഷ്യൻ പാചകരീതിയിൽ ഉപായോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രഷ് ചീസ് ആണ് മിൽമ പനീർ. പാൽക്കട്ടി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയ സ്പോഞ്ച് രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. സാന്ദേഷ്, മട്ടർ പനീർ, രസഗുള എന്നിവപോലുള്ള സ്വാദിഷ്ഠമായ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൽ വളരെയധികം പാൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ ഒരു വിഭവമാണ് . 200 ഗ്രാം, 500 ഗ്രാം, 1 കിലോ പായ്ക്കുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

മിൽമ ഇഡ്‌ലി / ദോശ മാവ്‌

സമയം, ഊർജ്ജം എന്നിവ വിലപ്പെട്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ , മിൽമയുടെ ഇഡ്ലി , ദോശ മാവ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കു നിങ്ങളുടെ സമയവും ഊർജ്ജവും സംരക്ഷിക്കൂ. ഈ സ്വാദിഷ്ടവും ആരോഗ്യകരവുമായ മാവ് ഉന്നത നിലവാരത്തിലും ശുചിത്വത്തിലും നിര്മിക്കുന്നവയാണ്.

മിൽമ പേഡ

പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ശുദ്ധമായ പാൽ ജലാംശത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം നീക്കം ചെയ്യുകയും ചൂടാക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകൃതിദത്ത മിഠായി. പാലിലെ പ്രകൃതത കരോട്ടിൻ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് അതിന്റെ സ്വഭാവം നൽകുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യവും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കാവുന്നതുമാണ്. 12 ഗ്രാം, 120 ഗ്രാം, 720 ഗ്രാം പായ്ക്കുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഗുലാബ് ജാമുൻ

പാൽ ഖോവ, മൈദ, സ്കിംഡ് പാൽ പൗഡർ എന്നിവ ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പാൽ ഉൽപന്നമാണ് ഗുലാബ് ജാമുൻ. ഇങ്ങനെ ചേർത്ത മിക്സ് ഉരുളകൾ ആക്കി നെയ്യിൽ വറുത്ത് എടുക്കുന്നു. വറുത്ത ഉരുളകൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പിൽ കുതിർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാദിഷ്ഠമായ ഗുലാബ് ജാമുൻ ആയി മാറുന്നു, അത് പിന്നീട് അണുവിമുക്തമായ ടിന്നുകളിൽ പാക്ക് ചെയുന്നു.

മിൽമ പാലട മിക്സ്

പാലട പായസം കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു വിഭവമാണ്, അത് പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ കഠിനാധ്വാനവും, സമയം ചെലവഴിക്കുകയും, പ്രവൃത്തിപരമായ വൈദഗ്ദ്ധ്യവും ആവശ്യമാണ്. ഉയർന്ന കൊഴുപ്പുള്ള പാൽ, അരി തരിയാക്കിയെടുത്തതും, പഞ്ചസാര എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരണ്ട പൊടിച്ച രൂപത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉടനെയുണ്ടാകാവുന്ന പാലട മിക്സിന് വേണ്ടി മിൽമ സ്വന്തമായി വൻതോതിൽ ഉൽപാദന പ്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാലട മിക്സ് ചൂടുള്ള പാലിൽ 10 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയാൽ മിൽമ പാലട പായസം തയ്യാറാക്കാം. 200 ഗ്രാം പായ്ക്കുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഉൽപ്പന്നത്തിൽ കൃത്രിമ നിറങ്ങളോ, സുഗന്ധങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.

മിൽമ മിൽക്കി ജാക്ക്

ചക്കപ്പഴച്ചാറും മിൽമ പാലും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് മിൽമ മിൽക്കി ജാക്ക്.

മിൽമ പ്ലസ് (ഫ്ലേവർഡ് പാൽ)

പഞ്ചസാരയും രുചിയും ചേർത്ത ഹോമോജിനൈസ്ഡ് ടോൺഡ് പാൽ. പാല് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ ആക്കിയ ശേഷം പ്രത്യേക തരം ഓവനിൽ ഉയർന്ന താപ നിലയിൽ ചൂടാക്കി അണുവിമുക്തമാക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം, ഔട്ലെറ്റുകളിൽ കണ്ടയ്നറുകൾ ശീതികരിച്ച അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. വളരെ നല്ല കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ കോള പാനീയങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ പോഷകാഹാരമാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. 200 മില്ലി പാക്കിലും 6 വ്യത്യസ്ത സുഗന്ധങ്ങളിലും (ഓറഞ്ച്, പൈനാപ്പിൾ, ചോക്കലേറ്റ്, ഏലം, സ്ട്രോബെറി, മാങ്ങ) ലഭ്യമാണ്.

മിൽമ പ്ലം കേക്ക്

കേക്കുകൾ ആരോഗ്യകരമാണ്, നന്മയുടെ ഒരു കഷണം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക

മിൽമ പ്ലം കേക്ക്

കേക്കുകൾ ആരോഗ്യകരമാണ്, നന്മയുടെ ഒരു കഷണം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക

ഐസ്ക്രീംസ്


4 Ltr ബട്ടർ സ്കോച്ച്

4 Ltr പൊതുവായത്

4 Ltr സ്ട്രോബെറി

4 Ltr വാനില

ബട്ടർ സ്കോച്ച്

ചിക്കു പ്രീമിയം

അത്തിയും ഹണിയും

സ്പാനിഷ് ഡിലൈറ്റ്

ചോക്കലേറ്റ്

ക്രഞ്ചി ബദാം

ടബ് ബട്ടർ സ്കോച്ച്

ടബ് ചോക്കലേറ്റ്

ടബ് മാംഗോ

ടബ് പിസ്ത

ടബ് സ്ട്രോബെറി

ടബ് വാനില

ബോൾ ഐസ്ക്രീം

ചോക്കലേറ്റ് ടബ്

ജാക്ക് ആൻഡ് ചിൽ

മാംഗോ ടബ്

പിസ്റ്റാച്ചി

റൗണ്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ച്

റൗണ്ട് സ്ട്രോബെറി

റൗണ്ട് വാനില

കപ്പ് ബട്ടർ സ്കോച്ച്

കപ്പ് വാനില

ടോറ ടോറ ബട്ടർ സ്കോച്ച്

ടോറ ടോറ ചോക്ലേറ്റ്

ടോറ ടോറ വാനില

ചോക്കോ ബാർ

ചോട്ടാ ചോക്കോ ബാർ

ക്രഞ്ചി ബാർ

കുച്ചാ കുച്ചാ കുൽഫി

മാംഗോ മിസ്റ്റ്

ഹണി സ്പ്ലാഷ്

മാമ്പഴം

സ്ട്രോബെറി ബോൾ