മിൽമ യൂണിറ്റുകൾ

കാസർഗോഡ് ഡെയറി

 • സ്ഥലം :കാഞ്ഞങ്ങാട്
 • പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ തീയതി : 25.01.2003
 • പ്രതിദിന സംസ്കരണശേഷി : 75,000 ലിറ്റേർസ്
 • വിപണി വിസ്തീർണ്ണം (പാൽ) : കാസർഗോഡ് ജില്ല
 • വിറ്റുവരവ് (2019-20) : Rs 96.35 കോടികൾ

കണ്ണൂർ ഡെയറി

 • സ്ഥലം :പള്ളിക്കുന്ന്, കണ്ണൂർ
 • പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ തീയതി : 29.08.1979
 • പ്രതിദിന സംസ്കരണശേഷി : 1,25,000 ലിറ്റേർസ്
 • വിപണി വിസ്തീർണ്ണം (പാൽ) : കണ്ണൂർ ജില്ല
 • വിറ്റുവരവ് (2019-20) : Rs 147.67 കോടികൾ

വയനാട് ഡെയറി

 • സ്ഥലം :ചുഴലി, കൽപ്പറ്റ
 • പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ തീയതി : 01.10.2008
 • പ്രതിദിന സംസ്കരണശേഷി : 3,00,000 ലിറ്റേർസ്
 • വിപണി വിസ്തീർണ്ണം (പാൽ) : വയനാട് ജില്ല, തിരൂർ, മലപ്പുറം, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടയ്ക്കൽ, കൊയിലാണ്ടി, വടകര താലൂക്ക്, കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പ്
 • വിറ്റുവരവ് (2019-20) : Rs 177.85 കോടികൾ

കോഴിക്കോട് ഡെയറി

 • സ്ഥലം :കുന്ദമംഗലം, കോഴിക്കോട്
 • പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ തീയതി : 06.02.1995
 • പ്രതിദിന സംസ്കരണശേഷി : 2,00,000 ലിറ്റേർസ്
 • വിപണി വിസ്തീർണ്ണം (പാൽ) : കോഴിക്കോട് ജില്ല, കൊണ്ടോട്ടി, മഞ്ചേരി, നിലമ്പൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോട്.
 • വിറ്റുവരവ് (2019-20) : Rs 228.95 കോടികൾ

പാലക്കാട് ഡെയറി

 • സ്ഥലം :കല്ലേപ്പുള്ളി, പാലക്കാട്
 • പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ തീയതി : 07.02.1967
 • പ്രതിദിന സംസ്കരണശേഷി : 2,00,000 ലിറ്റേർസ്
 • വിപണി വിസ്തീർണ്ണം (പാൽ) : പാലക്കാട് ജില്ല, പെരിന്തൽമണ്ണ, കുറ്റിപ്പുറം, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി.
 • വിറ്റുവരവ് (2019-20) : Rs 375.10 കോടികൾ

സെൻട്രൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഡെയറി

 • സ്ഥലം :നടുവട്ടം, കോഴിക്കോട്
 • പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ തീയതി : 04.10.2009
 • വിപണി (ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ) : MRCMPU ലിമിറ്റഡിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തന മേഖല.
 • വിറ്റുവരവ് (2019-20) : Rs 39.5 കോടികൾ

മലയോര ഡെയറി

 • സ്ഥലം :ശ്രീകണ്ഠാപുരം, കണ്ണൂർ
 • പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ തീയതി : 15.11.2017
 • പ്രതിദിന സംസ്കരണശേഷി : 1,00,000 ലിറ്റേർസ്
 • വിപണി വിസ്തീർണ്ണം (പാൽ) : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി, തളിപ്പറമ്പ്

ദി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ

കർഷകർ, ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ, പാൽ സൊസൈറ്റികളുടെയും പാൽ യൂണിറ്റുകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് 2001 ൽ വിഭവ വികസന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ബാഹ്യ ഏജൻസികൾക്കും പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പാൽ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റുമാർക്കുള്ള സഹകരണ പദ്ധതി, അന്തിമ അക്കൗണ്ടുകളിലും ഓഡിറ്റിലും സെക്രട്ടറിമാർക്കുള്ള പരിശീലനം, പാൽ പരിശോധക പരിശീലനം, മിൽക്ക് കളക്ടർമാർക്കും സഹായികൾക്കുമുള്ള പരിശീലനം, വില്ലേജ് തലത്തിൽ ബൾക് മിൽക്ക് കൂളർ (BMC) , ഓട്ടോമാറ്റിക് പാൽ ശേഖരണ യൂണിറ്റുകൾ (AMCU) എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം,നേതൃത്വ പരിശീലനം, കാലിത്തീറ്റ, കാർഷിക സംരംഭക പരിശീലനം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഗ്രാമീണ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് (വി.ആർ.പി), യൂണിയൻ പേഴ്സണൽസ് എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനവും എച്ച്ആർഡി സെന്റർ നടത്തുന്നു. പ്രൊക്യുർമെന്റ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പേഴ്‌സണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, MIS ആൻഡ് സിസ്റ്റംസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിവയിലെ ഓഫീസർമാർക്കുള്ള പരിശീലനവും സെന്ററിൽ നടത്തി വരുന്നു. ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തിനടുത്തായി കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ബീച്ച്, ഉരു നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ പോലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടാതെ കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസേർച്ച് ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ്സ് (എൻഐആർഡിഎസ്എച്ച്) സഹായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കപ്പൽ നിർമ്മാണ സ്ഥാപനം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

സ്ട്രോ ബേലിംഗ് യൂണിറ്റ്, പട്ടഞ്ചേരി,പാലക്കാട്

വൈക്കോൽ കെട്ട് നിർമാണ കേന്ദ്രം 2009 ൽ സ്ഥാപിച്ചു. വൈക്കോൽ കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് ന്യായമായ വിലയിൽ നല്ല നിലവാരമുള്ള വൈക്കോൽ ലഭ്യമാക്കുവാൻ ഈ സ്ഥാപനം അനുദിനം പ്രയത്നിക്കുന്നു. നെൽകർഷകർ വൈക്കോലുകൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് നൽകുകയും അവ വൈക്കോൽ കൂനകളായി കെട്ടുകളായി മാറ്റുന്നു അവ പിന്നീട് വൈക്കോൽ ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും കർഷകർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചു കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർ വൈകോലുകൾ കൃഷിസ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇന്ന് അവ കളക്ട് ചെയ്യാൻ യൂണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൊബൈൽ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു